Oddělení bicích nástrojů

Charakteristika oboru:

Studijní zaměření hra na bicí nástroje je pro žáky od 5 do 26 let.
Důraz je kladen na praktické uplatnění žáka. Proto se už od počátku využívá tzv. play-along, cože je skladba, kterou žák doprovází svou hrou na bicí nástroje. Důležitá je také souborová hru žáků. K tomu slouží školní hudební kapela. Hudební styly a žánry se přizpůsobují preferenci žáka. Žák rozvíjí svoje herní a hudební dovednosti hrou na malý buben, bicí soupravu a perkusní nástroje.

Soupravy:

Sonor 3005 – BD 22“, SD 14“, 12“,13“,16“. Power Ride Paiste 20“, Crash Paiste 302 14“ a Paiste 502 16“
Sonor Smart Force Xtend – BD 20“, SD14“, 10“, 12“, 14“, Činely Cast 38

Žáci třídy bicích nástrojů a baskytary Davida Homoly 2012/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebna bicích nástrojů č. 19 - Jan Turek

Učebna bicích nástrojů č. 10 - David Homola

Učitelé

David Homola

David
Homola

Bicí

zus-most@zus-most.cz
Jan Turek

Jan
Turek


Bicí

jan.turek@zus-most.cz

Pod Šibeníkem 2364, 43401 Most
IČ: 47324261, č.ú. 1430491/0100

e-mail: zus-most@zus-most.cz

tel.: 734 854 349