Galerie

Díla našich žáků

Zde si můžete prohlédnout výtvory našich záků a fotografie z akcí pořádaných naší školou

Kytarová třída M. Ernstové

 

 

MILÍ RODIČOVÉ, ŽÁCI, HOSTÉ, VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH MÉ TŘÍDY

Zde se dočtete, alespoň v to doufám, všechny potřebné informace.

 

***********************************************************************************************************************************

 

Informace k uzavření 1. pololetí a termíny prázdnin 

 

♦  klasifikace se uzavírá do 25. ledna 

♦  z kytary nejsou žádné zkoušky, známku zvolím podle práce za celé pololetí

♦  nauku si řeší jednotliví učitelé sami /testem/

♦  Výpis z vysvědčení se vydává ve čtvrtek 31. ledna /čtvrteční žáci mají běžnou hodinu

    a na konci obdrží výpis/, ti netrpělivější si ho mohou vyzvednout během čtvrtka též

    a ostatní ho dostanou až na svých hodinách /nevrací se/

♦  jednodenní pololetní prázdniny připadají na pátek 1. února  

♦  jarní prázdniny jsou 11. - 15. března 2019

 

 

 

 

 

*******************************************************************************************************

 

POZVÁNKA NA PODZIMNÍ KONCERT MÉ TŘÍDY, VAŠICH DĚTÍ. 

 

 

 

 

 

 Organizační informace:

 ♦  generální zkouška je od 16:30 do 17:20 na malém sále

 ♦  žáci si odloží v mé třídě /bude tam jeden starší žák/

 ♦  s sebou noty / nezmačkané, nepřeložené - nedrží na stojanu/

 ♦  bude se hrát na školní kytary

 ♦  každý žák si pouze přehraje svou skladbu, není možnost teprve trénovat

 ♦  žáci budou slušně oblečeni, i děvčata budou mít kalhoty, event. legíny,

    dlouhovlásky budou mít upravené vlasy

 ♦  prosím o dodžení přísného zákazu konzumace jídla a pití na sále

 ♦  Vaše děti hrají dvakrát do roka, udělejte si prosím čas na celý koncert, je to slušné, výchovné,

     ale hlavně Váš potlesk si zaslouží i poslední účinkující :-)

 ♦  na konci koncertu si pozvu na podium všechny žáky, i ty, kteří zatím nehrají /1. roč./,

     uděláme společné foto

 ♦  pilně se připravujeme a těšíme se, že to společně zvládneme :-)

    

    

 

 

 

 

 

 

 *************************************************************************************************************************************

 

OBECNÉ  INFORMACE

      

  ♦ rozvrh hodin se domlouvá na každý rok nový /není stálý/

  ♦ hudební nauky / žáci 1. - 5. ročníku/ nutno domlouvat osobně s příslušným učitelem,

     v případě, že žák nemůže navštěvovat nauku, musí rodič zažádat o individuál a na konci

    obou pololetí žák absolvuje přezkoušení

  ♦ budeme používat elektronické ŽK, heslo již bylo/bude  zasláno všem rodičům

     a větším žákům mailem, nechávám i klasické pro malé děti /osobnější přístup/ 

  rodiče platící školné přes účet dostanou přidělené číslo pro variabilní symbol /mailem/

  ♦ veškerá komunikace kanceláře bude probíhat přes mail  /eventuelně telefon/,

     v případě změny aktualizujte!!!

***************************************************************************************************************************

  

   

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU

 

  ♦  Nedostaví-li se žák na hodinu, nemá nárok na její náhradu. /Náhradní hodina je pouze dobrá

      vůle učitele./

  ♦  Pokud víte předem, že Vaše dítě nedorazí na výuku, dejte vědět zavoláním, SMS, e-mailem...

      mohu hodinu  nabídnout jako náhradní.

      - tř. učitel  hradí hodinu pouze pokud není přítomen z osobních důvodů.

  Za nepřítomnost  z důvodu jeho nemoci je učitel nehradí. Při dlouhodobé nemoci škola

  zajišťuje suplování. 

  Svátky, prázdniny a ředitelská volna se také nehradí. Děkujeme za pochopení.

 

***************************************************************************************************************************

 NÁSTROJE, POMŮCKY A DALŠÍ 

 

   ♦   notoviny, zpěvníky, struny /pro naši potřebu nylonové/, podnožky, stojany,

        pouzdra na kytaru... můžete zakoupit v prodejnách hudebních nástrojů

        /zpěvníky též v knihkupectví, nebo přes internet/

   ♦   s výběrem nástroje podle velikosti žáka a hlavně jeho rukou Vám ráda poradím i vyzkouším

        /nelze koupit podle fotografie na internetu/, můžeme tak zabránit nepříjemným reklamacím

   ♦   pro hru na kytaru je nezbytná úprava nehtů na rukou.

        Levačka zcela ostříhaná /není nutný palec/ kvůli kolmému postavení prstů na hmatník kytary,

        pravačka naopak potřebuje nehty přesahující prsty /ne do špičky/ kvůli sílnému

       a kvalitnímu tónu

 **************************************************************************************************************************

 

PLATBA ŠKOLNÉHO 

 

   ♦ výše školného činí 1400,-Kč na pololetí /individuální výuka, 45 minut vyučovací hodina/

   ♦ uhraďte vždy v 1. měsíci  pololetí /září a únor/

   ♦ převodem na č.ú. 1430491/0100, var. symbol  - PŘIDĚLENÉ ČÍSLO ŠKOLOU

   ♦ nebo v hotovosti, po, st  - do 17 h

                               ostatní dny do 15,30 h

 

**************************************************************************************************************************

 Děkuji za návštěvu stránek.

 Marie Ernstová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Novinky

  

Gassmann je online!

 

 

 PLATBY ŠKOLNÉHO

Školné (neboli úplatu za vzdělání) lze zaplatit převodem na účet 1430491/0100, přičemž variabilní symbol je zasílán na váš email. Chete-li platit v hotovosti, můžete tak učinit v kanceláři školy vždy v pondělí a středu do 17:00

Pod Šibeníkem 2364, 43401 Most
IČ: 47324261, č.ú. 1430491/0100

e-mail: zus-most@zus-most.cz

tel.: 734 854 349