Galerie

Díla našich žáků

Zde si můžete prohlédnout výtvory našich záků a fotografie z akcí pořádaných naší školou

Kytarová třída M. Ernstové

 

Milí rodičové, žáci, hosté, vítejte na stránkách mé kytarové třídy!

Zde se dočtete, alespoň v to pevně doufám, všechny potřebné informace. 

 

 

************************************************************************************************** 

Máme po zkouškách, rozdanéí učivo na prázdniny, hrajeme si písničky...konec se blíží!!! :-)

 

VYSVĚDČENÍ se vydává v pátek 29. června v čase 8:30-12 hodin.

Nevydaná vysvědčení budou v kanceláři školy, o prázdninách se raději domluvte na čase

otevření školy, jinak v září  je vydám já osobně.

 

Děkuji Vám  rodičům za celoroční spolupráci, trpělivost a vstřícnost. Užijte si zaslouženou

dovolenou/prázdniny, hlavně bez úrazů a těším se na shledanou v září.

 

Během prázdnin nemohu řešit rozvrhy 2018/2019. Je třeba mít nejprve školní rozvrhy

vašich dětí, event. časy mimoškolních aktivit. Proto prosím NEVOLEJTE. Děkuji.

 

Hezké léto :-) 

*************************************************************************************************************************************

 

OBECNÉ  INFORMACE

      

  ♦ rozvrh hodin se domlouvá na každý rok nový /není stálý/

  ♦ hudební nauky nutno domlouvat osobně, v případě, že žák nemůže navštěvovat nauku,

     musí rodič zažádat o individuál a na konci obou pololetí žák absolvuje přezkoušení

  ♦ v letošním roce budeme používat elektronické ŽK, heslo již bylo zasláno všem rodičům

     a větším žákům mailem, nechávám i klasické pro malé děti /osobnější přístup/ 

  rodiče platící školné přes účet dostanou přidělené číslo pro variabilní symbol /mailem/

  ♦ veškerá komunikace kanceláře bude probíhat přes mail  /eventuelně telefon/,

     v případě změny aktualizujte!!!

***************************************************************************************************************************

  

   

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU

 

  ♦  Nedostaví-li se žák na hodinu, nemá nárok na její náhradu. /Náhradní hodina je pouze dobrá

      vůle učitele./

  ♦  Pokud víte předem, že Vaše dítě nedorazí na výuku, dejte vědět zavoláním, SMS, e-mailem...

      mohu hodinu  nabídnout jako náhradní.

      - tř. učitel  hradí hodinu pouze pokud není přítomen z osobních důvodů.

  Za nepřítomnost  z důvodu jeho nemoci je učitel nehradí. Při dlouhodobé nemoci škola

  zajišťuje suplování. 

  Svátky, prázdniny a ředitelská volna se také nehradí. Děkujeme za pochopení.

 

***************************************************************************************************************************

 NÁSTROJE, POMŮCKY A DALŠÍ 

 

   ♦   notoviny, zpěvníky, struny /pro naši potřebu nylonové/, podnožky, stojany,

        pouzdra na kytaru... můžete zakoupit v prodejnách hudebních nástrojů

        /zpěvníky též v knihkupectví, nebo přes internet

   ♦   s výběrem nástroje podle velikosti žáka a hlavně jeho rukou Vám ráda poradím i vyzkouším

        /nelze koupit podle fotografie na internetu/, můžeme tak zabránit nepříjemným reklamacím

   ♦   pro hru na kytaru je nezbytná úprava nehtů na rukou.

        Levačka zcela ostříhaná /není nutný palec/ kvůli kolmému postavení prstů na hmatník kytary,

        pravačka naopak potřebuje nehty přesahující prsty /ne do špičky/ kvůli sílnému

       a kvalitnímu tónu

 **************************************************************************************************************************

 

PLATBA ŠKOLNÉHO 

 

   ♦ výše školného činí 1400,-Kč na pololetí /individuální výuka, 45 minut vyučovací hodina/

   ♦ uhraďte vždy v 1. měsíci  pololetí /září a únor/

   ♦ převodem na č.ú. 1430491/0100, var. symbol  - PŘIDĚLENÉ ČÍSLO ŠKOLOU

   ♦ nebo v hotovosti, po, st  - do 17 h

                               ostatní dny do 15,30 h

 

**************************************************************************************************************************

 Děkuji za návštěvu stránek.

 Marie Ernstová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Novinky

  

Gassmann je online!

 

 

 PLATBY ŠKOLNÉHO

Školné (neboli úplatu za vzdělání) lze zaplatit převodem na účet 1430491/0100, přičemž variabilní symbol je rodné číslo dítěte. Chete-li platit v hotovosti, můžete tak učinit v kanceláři školy vždy v pondělí a středu do 17:00

Pod Šibeníkem 2364, 43401 Most
IČ: 47324261, č.ú. 1430491/0100

e-mail: zus-most@zus-most.cz

tel.: 734 854 349