Galerie

Díla našich žáků

Zde si můžete prohlédnout výtvory našich záků a fotografie z akcí pořádaných naší školou

Akce školy

PLÁN KONCERTŮ A AKCÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

(koncerty i akce školy budou průběžně a pružně doplňovány)

Začátek koncertů v 17:30

 

18. 10. 2017                                    Interní koncert (malý sál)

15. 11. 2017                                    Interní koncert (malý sál)

22. 11. 2017                                    Veřejný koncert (velký sál)

4. 12. 2017                                      Mikulášský koncert (velký sál), od 16:30

                                                       – pouze žáci PS rozsvícení vánočního stromu od 17:45 – sbor

6. 12. 2017                                      Interní koncert (malý sál)

12. 12. 2017                                    Vánoční Big Band Zd. Tölga se žáky

13. 12. 2017                                    Vánoční koncert (velký sál)

17. 1. 2018                                      Interní koncert (malý sál)

7. 2. 2018                                       Interní koncert (malý sál)

21. 2. 2018                                      Veřejný koncert (velký sál)

21. 3. 2018                                      Interní koncert (malý sál)

4. – 8. 2018                                     PřeMostění 2018

11. 4. 2018                                      Interní koncert (malý sál)

18. 4. 2018                                      Jarní koncert (velký sál)

7. 5. – 11. 5. 2018                            Absolventské zkoušky

16. 5. 2018                                      Koncert učitelů (velký sál)

24. 5. 2018                                      ZUŠ Open 2018

30. 5. 2018                                      Absolventský koncert (velký sál), vernisáž VO

                                                       - vernisáž v 17:00, koncert v 18:00

Od 4. - 8. 6. 2018                             Závěrečné ročníkové zkoušky

13. 6. 2018                                      Závěrečný koncert

 

Datum, čas i místo vystoupení se může měnit. Aktuální informace naleznete vždy na FB naší školy.

                                   

Novinky

  

Gassmann je online!

 

 

 PLATBY ŠKOLNÉHO

Školné (neboli úplatu za vzdělání) lze zaplatit převodem na účet 1430491/0100, přičemž variabilní symbol je zasílán na váš email. Chete-li platit v hotovosti, můžete tak učinit v kanceláři školy vždy v pondělí a středu do 17:00

Pod Šibeníkem 2364, 43401 Most
IČ: 47324261, č.ú. 1430491/0100

e-mail: zus-most@zus-most.cz

tel.: 734 854 349