Informace o studiu

Obecné informace

Základní umělecká škola využívá od školního roku 1968/69 novou budovu v ulici Obránců míru. Budova hudební školy ve starém Mostě musela ustoupit těžbě uhlí. Navázala na tradici výchovy žáků ve čtyřech uměleckých oborech:

hudební obor
výtvarný obor
literárně – dramatický obor
taneční obor

Ve všech těchto oborech sklízíme již pravidelně úspěchy na soutěžních pódiích. ZUŠ má nezastupitelnou úlohu v rozvíjení talentu, podněcuje tvůrčí činnosti, nabízí žákům smysluplné využití volného času a napomáhá při tvorbě pevného hodnotového žebříčku. Řada žáků naší školy pokračuje ve studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření a stávají se profesionály ve svém oboru.

Přihláška ke studiu

Zde si můžete stáhnout přihlášku ke studiu na naší škole.

Školní vzdělávací program

Zde si múžete stáhnout školní vzdělávací program naší školy.

Úplata za vzdělání (školné)

 Školní řád

Zde se můžete seznámit se školním řádem

 

 

 

Pod Šibeníkem 2364, 43401 Most
IČ: 47324261, č.ú. 1430491/0100

e-mail: zus-most@zus-most.cz

tel.: 734 854 349